Een plek waar je mag lachen, schreeuwen, boos zijn van verdriet, alwaar men jou in stilte hoort, begrijpt en zo graag ziet.