vzw’s en organisaties

VZW DE OUDERS is een vzw ván ouders vóór ouders van kinderen met een beperking. Op hun website vind je een schat aan informatie die je verder op weg helpt in je zoektocht naar de beste oplossingen voor je kind. Ze organiseren ook ontmoetingsmomenten en bieden allerhande activiteiten aan waarbij ouders informatie kunnen uitwisselen.
www.deouders.be

OUDERS VOOR INCLUSIE is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door ouders van kinderen met specifieke noden. Wij willen het recht op een inclusief leven ondersteunen door ouders sterker te maken en bij te staan in situaties waar ze moeilijkheden ervaren. De ervaringen, vragen en bezorgdheden van ouders geven richting aan de organisatie.
www.oudersvoorinclusie.be

GEZIN EN HANDICAP VZW reikt jouw gezin alle middelen aan waarmee jullie veerkrachtige ervaringsdeskundigen worden, en mondige voorvechters van je kind met handicap, en zijn of haar recht op inclusie en integratie in de samenleving.
www.gezinenhandicap.be

Trefpunt STAN is een vereniging voor personen of gezinnen die leven met een verSTANdelijke handicap. Ze bieden duidelijke informatie en gaan mee op zoek naar de geschikte ondersteuning voor zowel de persoon met een verstandelijke beperking, als het gezin. Daarnaast organiseren ze over heel Vlaanderen (virtuele) interessante infosessies, boeiende lezingen en leuke activiteiten.
www.trefpuntstan.be

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. GRIP VZW streeft naar gelijke rechten en gelijke kansen en komt op voor een inclusieve samenleving. GRIP wil inclusie realiseren op verschillende levensdomeinen. Ervaringsdeskundigen staan aan het roer van deze organisatie.
www.gripvzw.be

VZW VOOR WILLIAM werd oorspronkelijk opgericht om geld in te zamelen voor de behandeling van William, zoontje van Marie en Dennis, geboren met een ongeneeslijke stofwisselingsziekte. Helaas overleed William nog voor de behandeling opgestart kon worden. Het ingezamelde geld wordt nu gebruikt om andere kinderen met het Menkes Syndroom te helpen, het onderzoek naar behandelingen te ondersteunen alsook de vele andere zorgouders in België te helpen.
www.langlevewilliam.be

PERLIES PILLOWS werd uit de grond gestampt door jonge onderneemster Lieze Van Elst. Ze heeft het zelf niet gemakkelijk gehad in haar jeugd, en wil jonge kinderen een gevoel van troost en nabijheid brengen. Lieze naait eigenhandig (en kosteloos) knuffels ineen die ze dan (ook kosteloos) opstuurt naar kinderen met een hartaandoening, een zeldzame ziekte, een ontwikkelingsstoornis, een immuunstoornis,… en andere vechters, want knuffels helen.
www.perliespillows.be

Het MAGENTA-PROJECT is er voor ouders van kinderen met een handicap of chronische ziekte. De werk-leven-balans is al een moeilijke evenwichtsoefening voor gezinnen met gezonde kinderen. Een zorg-werk-leven-balans vinden is nog veel complexer. Magenta wil ouders en professionelen hierin ondersteunen met een uniek vormingsaanbod.
www.magentaproject.be

Chronisch of levensbedreigend ziek zijn is voor kinderen en het gezin vaak zwaar. De ouders van deze kinderen en jongeren staan soms voor moeilijke keuzes. Ze willen hun kind een gewone opvoeding en alle kansen geven, maar hebben al snel door dat dit niet zo simpel is. Het werk van HELDEN VOOR HELDEN ligt op het grensvlak tussen zorg en welzijn en strekt zich uit over meerdere evenementen en projecten.
www.heldenvoorhelden.be

INCLUSIE AMBASSADE gaat resoluut voor een wereld waarin mensen begrip hebben voor elkaar, één waarin inclusie vanzelfsprekend is en niet langer een streven. Waarin iedereen een gelijkwaardige plek kan innemen en expertise deelt. Samen zijn we dé ambassadeurs voor een inclusieve samenleving.
www.inclusieambassade.be

HELPPER is een online thuishulpplatform voor en door buren. Hier verbinden we hulpvaardige buurtbewoners (helppers) met mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij dagelijkse taken (helppies). Of het nu gaat om eenmalige hulp of terugkerende taakjes, de juiste hulp vind je op een boogscheut van je thuis.
www.helpper.be

Het VLAAMS EXPERTISEPUNT MANTELZORG stimuleert, initieert en coördineert acties over mantelzorg, met als doel een betere ondersteuning voor mantelzorgers. We maken werk van een sterk maatschappelijk draagvlak voor mantelzorg.
www.mantelzorgers.be

TREFPUNT ZELFHULP VZW is het ondersteunings- en expertisecentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Ze streven ernaar om zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen te versterken en de waarde van lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid te promoten.
www.zelfhulp.be